ภัยที่มากับดวงตาที่3

ภัยที่มากับดวงตาที่3

ภัยที่มากับดวงตาที่3 บุคคลที่พอรู้ตัวว่า มีดวงตาที่สาม ก็รู้กว่าอยากจะช่วยคน ซึ่งดูเหมือนว่าจะดี การช่วยวเหลือคน กับการเป็นสะพานที่เชื่อมมาร ให้เพิ่มพลังอำนาจ และศรัททาต่อตนเองเพียงเท่านั้น ทั้งยังผู้ที่มีตาที่สามจะ หยั่งรู้ถึงอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการ ทำนายทายทัก บอกการรวยแบบทางลัด การแก้กรรมโดย ไม่ต้องถือศีล ปฏิบัติธรรม เมื่อมีคนศรัทธาหลังไหลเข้ามา และ ถูกดึงเข้าไปสู่พลังมาร จิตก็จะถูกดึงไปให้เป็นบริวาร วิธีชีวิตก็จะอยู่วนเวียน ไปกับความ มัวเมา เมาโลภ เมาหลง เมาเงิน หิวอำนาจ ทำให้มารมีฤทธิ์มีอำนาจมากยิ่งขึ้น

ภัยที่ภัยที่มากับดวงตาที่3

ภัยที่มากับดวงตาที่3
ดวงตาที่สาม

ลักษณะและอาการ

จะมีการมองเห็นมิติทางจิตใจ ด้วยดวงตาที่สาม ผู้ที่มีดวงตาที่สาม จะมีความรู้สึกถึงคลื่นพลังงาน การเคลื่อนไหว ที่อยู่บริเวณกลางหน้าผาก อย่างชัดเจน การที่คนที่มีดวงตาที่สาม มีการรู้เห็นมิติพลัง ของโลกวิญญาณ ถือเป็นความสามารถที่เหนือ บุคคลธรรมดาทั่วไป เราจึงเรียกว่า อภิญญาตาที่สาม

การเกิดของดวงตาที่สาม

ดวงตาที่สาม คือ ดวงตาของมาร ซึงเป็นภัยอันตราย ต่อภพชาติ การเกิดของ ดวงตาที่สาม ไม่ได้เกิดจากการถือ ศีลเจริญภาวนา แต่เป็นการเกิดจากการ ที่มารนำดวงตามาฝังไว้ที่กลางกน้าผาก ของบุคคล ที่เคยเป็นบริวาร หรือ ผู้ที่เป็นเป้าหมาย ของมารเพื่อให้บุคคลนั้น เป็นตัวเชื่อมสะพานหาประโยชน์ ส่วนมากการที่จะ เป็นเป้าหมายของมารนั้น จะต้องเป็นคนที่มี จิตใจที่อ่อน มีจิตที่อ่อน ขวัญอ่อน หรือ ผู้ที่อยากให้ตนมีพลังวิเศษ ซึ่งคนที่มี ตาที่สาม จะเกิดสภาวะ รู้เห็นอดีตชาติ หรือ อนาคตอันใกล้นั้นเอง

วิถีทางการใช้ของดวงตาที่สาม

คนที่ไม่มีปัญญา พิจารณาธรรม มักจะพาตนเองเข้าไป สู่กับดักของ อภิญญาที่อันตราย ซึงจะไม่รู้ตัวว่าตนเองนั้น ถูกครอบงำให้ออกห่าง จากทางธรรม ที่แท้จริง เพราะคนโดยมากมักจะต้องการ ความสำเร็จที่รวดเร็ว

ในช่วงแรกผู้ที่มีดวงตาที่สาม เวลาทักทายอะไร มักจะแม่นและเป็นไปตามคำที่ทัก ชี้ช่องทางแก้ไข้อะไรก็จะแม่น เพราะเมื่อจิตของมารเชื่อมกับจิตใจของตนเอง จึงถูกชักจูงและล้วงข้อมูลได้ง่าย และผู้มีดวงตาที่สาม จะหลงอำนาจ หลงชื่อเสียง ในการอ้างว่าช่วยเหลือ และช่วยชี้ทางให้คนเพื่อหลุดพ้น แต่การทำแบบนี้ไม่ได้มาด้วยจิตบริสุทธิ์ จึงทำให้อนิสงค์ผลบุญที่แท้จริงไม่เกิดขึ้น

ภัยที่มากับดวงตาที่3
การให้เงิน

ผลของการเข้ามาสู่วงจรนี้

ถึงแม้ว่าตัวคุณจะ ถอยออกมาจาก อภิญญาตาที่สามแล้ว แต่ก็จะวนเวียนกลับ มาอยู่ในรูปแบบเดิม หากถ้าพวกเค้า มัวเมาหนัก ส่งผลให้เป็นผู้ขาดปัญญา หากมัวเมาหนักขึ้นไปอีก ก็จะถึงขั้นกราบ ต้นไม้ขอหวย นอนโลงศพ

หมอดูญาณทิพย์ ไม่น้อยเลย ที่ถูกที่ถูกฝังแฝง อภิญญาตาที่สามไว้ จะเห็นได้ว่าพวกหมอดู จะมีช่วงที่แม่นมาก ๆ และจากนั้นก็จะไม่แม่น เนื่องจาก ดวงตาที่สามได้เสื่อมลง ทำให้มองไม่เห็นแล้ว ศรัทธาก็จะหายไป หากยินดีด้วยการมี ก็จะต้องชดใช้กรรม แต่ถ้าหากไม่ยินดีที่จะมีแล้ว ก็พอจะมีทาง ถอดถอนออกมาได้

ภัยที่มากับดวงตาที่3
หมอดู

การถอดถอนดวงตาที่สาม

1.ต้องบำเพ็ญเพียร ให้ถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐาน ฝึกวางอุเบกขา ไม่สนใจที่ตนเองรู้ ตนเองเห็น ตาที่สามก็จะอ่อนลง จนถูกถอนออกไป

2.ผู้ที่มีจิตที่สูงกว่าโลกุตระ เป็นผู้ภวานาถอด ออกให้ในมิติจิต

ภัยที่มากับดวงตาที่3 ที่หลาย ๆ คนมักคิดว่าเป็นผู้วิเศษ แต่จริงแล้วกับเป็น มารที่มาแฝงในคนที่อ่อนแอ ขวัญอ่อน หรือแม้กระทั่งผู้ที่อยากมี อำนาจวิเศษ ทำให้ลุ่มหลง มันเมา ในโชคลาภ อำนาจ นี่แหละคือภัยที่มากับดวงตาที่สาม ซึ่งในความเป็นจริง นั้นไม่มีอะไร ที่ได้มาด้วยทางลัด ถ้าเราทำดี คิดดี เจริญภาวนาจิต ก็จะทำให้เราอยู่อย่างมีความสุข หลุดพ้นจากความทุกทั้งหลายนะคะ นี่จะเป็นทางรอดทาง ของผู้ที่เจริญภาวนา และมีอภิญญาทั้งหลาย

อ่านบทความอื่นๆของเว็บ vuzzu

ที่มา : เว็บหวยสด

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest